null

Seán Ó Ríordáin Na Dialanna 1 & 2, 1940 / Pádraig Ó Liatháin

Write a Review

Options

€18.00
Or

Info

SKU:9781784442415

Info

SKU:
9781784442415

Description

An chéad lá d’Eanáir 1940 a chuir Seán Ó Ríordáin tús lena dhialann, nós ar lean sé leis go dtí bliain a bháis, 1977.  Is de bharr a chuid filíochta a sheasann cáil Uí Ríordáin, cuid mhaith, ach faightear sna dialanna uaidh léas nach beag ar a chumas chun pinn, leis, rud a fheictear go gléineach anseo agus é ag plé go healaíonta le réimse ilghnéitheach ábhar, a shaol pearsanta féin ina measc.  Cuirfidh na dialanna seo leis an meas atá ar Sheán Ó Ríordáin mar scríobhneoir agus mar smaointeoir leathanaigeanta, scóipiúil.  Seo an chéad imleabhar i mórthionscadal taighde .i. dialanna an Ríordánaigh a thras-scríobh agus a chur i gcló.

Edited by Pádraig Ó Liatháin.

On the first day of January 1940, Seán Ó Ríordáin started his diary, a practice he continued until the year of his death, 1977. Oí Ríordáin’s reputation is largely due to his poetry, but the diaries from him are his ability to pen is not small, which is clearly seen here as he deals artistically with a diverse range of subjects, including his own personal life. These diaries will add to the respect that Seán Ó Ríordáin has as a writer and as a wide-ranging, scoping thinker. This is the first volume in a major research project ie. to transcribe and print the Regent’s diaries.