null

Seanairgead, Airgead nua / Peter Sheridan

Write a Review

Options

€7.99
Or

Info

SKU:9781848408944

Info

SKU:
9781848408944

Description

Part of the Open Door series of short books for emerging readers, now translated for the first time into Irish with the support of An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta, and ideal for learners of the Irish language.

Baile Átha Cliath, sa bhliain 1972. Déagóirí is ea Ruaidí agus Pancho, a rugadh is a tógadh i gceantar an Phoirt Thuaidh. Tá Ruaidí ag barr an ranga, agus tá sé sármhaith ag an mata. Bua eile ar fad atá ag Pancho – suimeanna airgid a aimsiú, seachas suimeanna a dhéanamh. Tá tuismitheoirí Ruaidí i mbun an Chomhair Chreidmheasa áitiúil. Bíonn athair Pancho i mbun drabhláis i dtithe tábhairne na cathrach gach lá pá. Tá difear lá agus oíche idir saol na mbuachaillí, ach is dlúthchairde iad mar sin féin. Lá, agus é ag seachadadh nuachtán mar is gnách, siúlann Ruaidí isteach san áit a ndearnadh robáil. Is amhlaidh a bhris gadaithe isteach i dteach ‘chailleacha an Phoirt Thoir’, beirt deirfiúracha aosta. Ach d’fhág na gadaithe airgead ina ndiaidh. Tá rogha mhór le déanamh ag Ruaidí agus Pancho...

The city is Dublin, the year is 1972. Redser and Pancho are two teenagers from the North Wall. Redser is top of the class, especially good at maths. Pancho's knack is for finding money, not adding or subtracting it. Redser's parents run the local credit union. Pancho's dad runs riot in the city pubs on pay day. The boys' worlds could not be further apart. Yet the pair are the best of friends. One day, on his regular paper round, Redser stumbles upon the aftermath of a crime. Two elderly sisters, 'the East Wall witches', have been burgled. But the robbers haven't taken all the money. Redser and Pancho are about to face their biggest dilemma ever...

1 Review

View All
  • 4
    Seanairgead agus Airgead Nua

    Tréaslaím le COGG as ucht maoiniú a dhéanamh ar an aistriúchán. Tréaslaím le hAntain Mac Lochlainn as cáilíocht an aistriúcháin féin. Tá Gaeilge shaibhir shimplí ann a thaitneodh leis an léitheoir Gaeilge. Cuireann an scéal féin gearrscéal an Phiarsaigh " An Gadaí" i gcuimhne dom. Ach tá an scéal seo suite i mBaile Átha Cliath sa bhliain 1972. B'fhearr liom dá mbeadh an scéal faoin mbliain 2022, ionas go mbeadh ceangal níos láidre ann idir saol an léitheora agus cúlra an scéil féin. An t-airgead nua atá i gceist ná an deachúlú ag tús na seachtóidí. Ní thuigim cén fáth nach raibh trácht sa scéal ar an Euro féin níos déanaí. An rud céanna faoi na tagairtí don Léigiún Mhuire. Bhí mórán daoine páirteach sa Léigiún sna 1970í, ach is beag léitheoir atá ann anois a thuigfeadh céard atá i gceist. Mar sin féin bhain mé taitneamh as an teannas sa scéal agus as an cur síos ar fhadhbanna clainne i lár na cathrach. Bhain mé tairbhe freisin as an stór mór focal nua a d'fhoghlaim mé ó aistriúchán Mhic Lochlainn. Maith sibh.

1 Review

  • 4
    Seanairgead agus Airgead Nua

    Tréaslaím le COGG as ucht maoiniú a dhéanamh ar an aistriúchán. Tréaslaím le hAntain Mac Lochlainn as cáilíocht an aistriúcháin féin. Tá Gaeilge shaibhir shimplí ann a thaitneodh leis an léitheoir Gaeilge. Cuireann an scéal féin gearrscéal an Phiarsaigh " An Gadaí" i gcuimhne dom. Ach tá an scéal seo suite i mBaile Átha Cliath sa bhliain 1972. B'fhearr liom dá mbeadh an scéal faoin mbliain 2022, ionas go mbeadh ceangal níos láidre ann idir saol an léitheora agus cúlra an scéil féin. An t-airgead nua atá i gceist ná an deachúlú ag tús na seachtóidí. Ní thuigim cén fáth nach raibh trácht sa scéal ar an Euro féin níos déanaí. An rud céanna faoi na tagairtí don Léigiún Mhuire. Bhí mórán daoine páirteach sa Léigiún sna 1970í, ach is beag léitheoir atá ann anois a thuigfeadh céard atá i gceist. Mar sin féin bhain mé taitneamh as an teannas sa scéal agus as an cur síos ar fhadhbanna clainne i lár na cathrach. Bhain mé tairbhe freisin as an stór mór focal nua a d'fhoghlaim mé ó aistriúchán Mhic Lochlainn. Maith sibh.